Využitie frekvenčných meničov pre efektívne a úsporné priemyselné pohony

frekvenčné meniče na predaj

Elektromotory v priemyselných aplikáciách sa podieľajú na významnej časti spotreby elektrickej energie v sektore výroby. Požiadavky na zefektívnenie pohonných systémov sú preto neustále silnejšie a intenzívnejšie.

Nemusí to však automaticky znamenať nutnosť kúpy nového elektromotora – v mnohých prípadoch je možné dosiahnuť výrazné úspory v prevádzke elektromotorov prostredníctvom implementácie adekvátneho frekvenčného meniča.

Priemyselná výroba je pod tlakom stále prísnejších zákonov o hospodárení s energiou. Znižovanie prevádzkových nákladov však nie je len o dodržiavaní predpisov, ale môže vytvoriť príležitosti na zvýšenie ziskov a nové investície.

CTA

Pri priemyselnej výrobe sa spotrebuje veľa energie. Podniky však stále môžu znížiť svoju spotrebu energie využívaním účinnejších technológií a postupov, napríklad pomocou efektívnejších elektromotorov. Tým, že sa účinnosť stane prioritou, môžu podniky ušetriť peniaze a zároveň prispieť k zníženiu vplyvu na životné prostredie.

Existuje mnoho spôsobov, ako ušetriť elektrickú energiu v priemyselnej výrobe. Niektoré z týchto opatrení je možné zaviesť okamžite, bez akýchkoľvek väčších zmien. 

priemyselna vyroba

Mohlo by vás zaujímať: Slovenské inovatívne služby a produkty


Optimalizácia elektromotorov vďaka podrobným údajom

Na zlepšenie účinnosti v podniku je dôležité vykonať tzv. energetický audit. Ten vám pomôže zistiť, ktoré oblasti podniku spotrebúvajú najviac elektrickej energie, a umožní vám zamerať sa na zníženie tejto spotreby. Okrem toho je dôležité pravidelne monitorovať energetické ukazovatele, aby bolo možné posúdiť účinnosť konkrétnych zariadení a jednotiek. Týmto spôsobom môžete identifikovať všetky oblasti, v ktorých je možné vykonať zlepšenia.

Na základe údajov z energetického auditu je potom možné ďalej optimalizovať prevádzku a predpovedať budúci vývoj spotreby. Na základe týchto údajov je potom možné lepšie plánovať prípadné investície do pohonných zariadení. Hoci sú údaje z energetického auditu veľmi užitočné, nie je možné ich zbierať pravidelne, napr. denne alebo týždenne.

Elektromotory a iné hnacie zariadenia by sa mali doplniť kvalitnou meracou technikou a monitorovacími systémami, aby sa zvýšila bezpečnosť a spoľahlivosť. Zhromažďovaním údajov o prevádzke je možné ich správne vyhodnocovať a analyzovať s cieľom zlepšiť výkonnosť. To si však vyžaduje buď ľudskú prácu, alebo vhodnú automatizáciu.

Elektromotory sú čoraz častejšie vybavené rôznymi inteligentnými systémami, ktoré umožňujú monitorovať toky a spotrebu energie v reálnom čase a dokonca aj na diaľku. Namerané údaje sa ukladajú aj do cloudu, takže môžete mať celý svoj podnik, aj s niekoľkými samostatnými prevádzkami, pekne pod kontrolou.

priemysel

Použitie frekvenčných meničov môže viesť aj k úsporám prevádzkových nákladov. Pomáhajú totiž zabezpečiť plynulejší a efektívnejší chod zariadenia. Okrem toho sa dajú veľmi rýchlo odhaliť akékoľvek nedostatky, čo uľahčuje predchádzanie odstávkam alebo priamemu poškodeniu zariadenia.


Zdroj foto: elements.envato.com

You Might Also Like