Čo je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci?

práca

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov je zaručená čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a predstavuje ucelený systém právnych predpisov, ktorých cieľom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pomoc s orientáciou sa v týchto zákonoch a uložených povinnostiach vám pomôžu aj odborníci zo spoločnosti MG Business Services, ktorí vás prevedú vašimi právami a povinnosťami a poskytnú vám všetky potrebné služby v tomto segmente. Na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci slúžia aj osobné ochranné pracovné prostriedky, medzi ktorými je aj špeciálne pracovné oblečenie, obuv a doplnky. Všetky potrebné artikle z tohto spektra nájdete na ehope s pracovným oblečením Workie.skMonterkovo.cz. 

Základný účel BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je stav pracovných podmienok nastavených s cieľom eliminovať vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Základným účelom právnych predpisov a povinností, ktoré obsahujú, je zabezpečiť bezpečnosť, dobré zdravie a pracovnú schopnosť zamestnancov. Bezpečné a zdraviu prospešné pritom musia byť všetky prvky pracovného procesu vrátane pracovných podmienok, stavu budov, komunikácií, strojov a technických zariadení, pracovných postupov, organizácia práce, spôsoby odmeňovania za prácu a ľudia a ich vzájomné vzťahy. 

bezpečnosť pri práci

TIP: Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musia zabezpečiť všetci zamestnávatelia a zamestnanci musia na druhej strane dbať o svoju bezpečnosť a dodržiavať uložené pokyny a pravidlá. Spoločnosť MG Business Services vám pomôže s nastavením procesov v oblasti BOZP, ako aj pri riešení všetkých vzniknutých problémov v tomto sektore. 

Osobitná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri niektorých prácach a špecializovaných skupinách zamestnancov sú zamestnávatelia povinní zabezpečovať okrem základných podmienok aj špecifické podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V praxi ide napríklad o oblasť ochrany pred požiarmi, banskú činnosť, prevádzku ustanovených zariadení, prácu s chemickými a inými nebezpečnými látkami, zdravotné úkony a ďalšie. Pri týchto a ďalších zákonom označených pracovných oblastiach je väčšinou aj predpísané pracovné oblečenie, ako sú pracovné nohavice, pracovné tepláky (pracovní tepláky), mikiny, bundy, ochrana hlavy, nôh a mnohé ďalšie.Všetky pracovné odevy, obuv a doplnky ponúka aj eshop s pracovným oblečením Workie.sk a Monterkovo.cz.


zdroj: elements.envato.com

You Might Also Like