Frekvenčné meniče šetria náklady pri priemyselných pohonoch

industrial

Priemyselné elektromotory sú zodpovedné za väčšinu elektrickej energie spotrebovanej vo výrobnom sektore. Je preto logické, že tlak na zlepšenie účinnosti pohonných zariadení je čoraz väčší a citeľnejší. Nie vždy však musíte hneď kupovať nový elektromotor – veľmi zaujímavé úspory v prevádzke elektromotorov možno dosiahnuť aj implementáciou správneho frekvenčného meniča.

Priemyselná výroba je pod tlakom stále prísnejších zákonov o hospodárení s energiou. Znižovanie prevádzkových nákladov však nie je len o dodržiavaní predpisov, ale môže vytvoriť príležitosti na zvýšenie ziskov a nové investície.

Pri priemyselnej výrobe sa spotrebuje veľa energie. Podniky však stále môžu znížiť svoju spotrebu energie využívaním účinnejších technológií a postupov. Tým, že sa účinnosť stane prioritou, môžu podniky ušetriť peniaze a zároveň prispieť k zníženiu vplyvu na životné prostredie.

Existuje mnoho spôsobov, ako ušetriť elektrickú energiu v priemyselnej výrobe. Niektoré z týchto opatrení je možné zaviesť okamžite, bez akýchkoľvek väčších zmien. 

priemyselna vyroba

Mohlo by vás zaujímať: Jednofázové elektromotory radu 1ALJ sú cenovo dostupnou cestou k spoľahlivému pohonu


Optimalizácia elektromotorov vďaka podrobným údajom

Na zlepšenie účinnosti v podniku je dôležité vykonať tzv. energetický audit. Ten vám pomôže zistiť, ktoré oblasti podniku spotrebúvajú najviac elektrickej energie, a umožní vám zamerať sa na zníženie tejto spotreby. Okrem toho je dôležité pravidelne monitorovať energetické ukazovatele, aby bolo možné posúdiť účinnosť konkrétnych zariadení a jednotiek. Týmto spôsobom môžete identifikovať všetky oblasti, v ktorých je možné vykonať zlepšenia.

Na základe údajov z energetického auditu je potom možné ďalej optimalizovať prevádzku a predpovedať budúci vývoj spotreby. Na základe týchto údajov je potom možné lepšie plánovať prípadné investície do pohonných zariadení. Hoci sú údaje z energetického auditu veľmi užitočné, nie je možné ich zbierať pravidelne, napr. denne alebo týždenne.

Elektromotory a iné hnacie zariadenia by sa mali doplniť kvalitnou meracou technikou a monitorovacími systémami, aby sa zvýšila bezpečnosť a spoľahlivosť. Zhromažďovaním údajov o prevádzke je možné ich správne vyhodnocovať a analyzovať s cieľom zlepšiť výkonnosť. To si však vyžaduje buď ľudskú prácu, alebo vhodnú automatizáciu.

Elektromotory sú čoraz častejšie vybavené rôznymi inteligentnými systémami, ktoré umožňujú monitorovať toky a spotrebu energie v reálnom čase a dokonca aj na diaľku. Namerané údaje sa ukladajú aj do cloudu, takže môžete mať celý svoj podnik, aj s niekoľkými samostatnými prevádzkami, pekne pod kontrolou.

priemysel

Použitie frekvenčných meničov môže viesť aj k úsporám prevádzkových nákladov. Pomáhajú totiž zabezpečiť plynulejší a efektívnejší chod zariadenia. Okrem toho sa dajú veľmi rýchlo odhaliť akékoľvek nedostatky, čo uľahčuje predchádzanie odstávkam alebo priamemu poškodeniu zariadenia.


Zdroj foto: elements.envato.com

You Might Also Like