Lokalizácia a detekcia únikov vody

Detekcia úniku vody

V prípade ak Vám kvapká z vodovodnej batérie je to jednoduché. Nie je potrebná špeciálna lokalizácia. Avšak čo robiť v prípade, ak Vám chodia vysoké faktúry za vodu a nevidíte je únik? V tomto prípade potrebujete tento únik lokalizovať. Nepotrebujete byť David Copperfield, aby ste sa mávnutím čarovnej paličky zmenšili a vliezli si do každej trubky a túto poruchu našli. Áno, bolo by to síce fajn, určite aj lacnejšie, ale bohužiaľ to v našom svete neexistuje V našom svete máme šikovných majstrov vodárov, ktorí vďaka svojmu modernému technickému vybaveniu, vedia tento únik vody lokalizovať bez toho, aby Vám rozbili polku bytu a nechali po sebe spúšť. Čo môžete využitím tejto služby získať? Samozrejme ako sme už vyššie spomínali, kvapkajúcu vodovodnú batériu si všimnete, ale mnoho krát sme sa stretli s prípadom, že zákazník nemal ani len zakreslené či odfotené trubky, ktorých prasknutie bolo príčinou tohto úniku. Veľakrát si ani neuvedomujeme, že pleseň na stenách môže byť príčinou skrytého úniku vody. Tento spôsob opravy Vám nielenže vyrieši Váš problém, ale najmä Vám nezruinuje peňaženku. Dokonca naopak. Z dlhodobého hľadiska Vám ušetrí nemalé peniaze a taktiež predídete vysokým faktúram z vodárne! Naopak ak máte opačný problém a voda Vá “neuniká” odpadovými rúrami, máte upchatý odpad. Upchaté kanalizácie čistíme profesionálnou technikou v celej Bratislave.

Metódy lokalizácie úniku vody:

Lokalizáciu úniku vody robíme pre domácnosti, firmy a inštitúcie:

 • vyhľadávanie porúch na vodovodnom potrubí v objektoch – domy, byty, firemné a komerčné priestory
 • preskúmanie všetkých druhov potrubia – diagnostika
 • kontrola vodovodnej a kanalizačnej prípojky
 • kontrola vnútorných i vonkajších rozvodov vody, klimatizácie a kúrenia.

Našou výhodou je komplexnosť služieb. Keď určíme príčinu unikajúcej vody, nekončíme, práve naopak, pokračujeme riešením problému – odbornou opravou poškodeného miesta.

Je viacero metód na detekciu únikov vody, no my používame tie najoverenejšie:

 1. Meranie termovíznou kamerou
  Pomocou termovíznej kamery zistíme únik vody v rozvodoch ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. Presné miesto poškodenia odhalia teplotné rozdiely na povrchu potrubia.
 2. Korelačná metóda
  Vďaka zvukovým vlnám v rôznych frekvenciách nájdeme poruchu v oceľovom a liatinovom potrubí. Táto metóda sa hodí hlavne v priemyselných objektoch a veľkých areáloch.
 3. Vodíková metóda
  Pri vodíkovej metóde naplníme potrubie neškodným plynom s obsahom vodíka, čím odhalíme miesta, ktorými plyn uniká na povrch. Metóda je určená na lokalizáciu úniku vody vo vodovodných prípojkách, plastových rozvodoch či kúrení.
 4. Akustická metóda
  Akustická metóda funguje na princípe zvukového šumu, kedy problémové miesto určia mikrofóny, ktoré šum graficky znázornia na prístroji.
 5. Vytýčenie trasy potrubia
  Na vytýčenie trasy potrubia používame frekvenčný generátor signálu EZiCAT 750i. Slúži na frekvenčné meranie a určenie polohy potrubia. Rôzne frekvencie elektrickej siete umožňujú trasovanie potrubí či káblov, a to hlavne pri rozvodoch uložených pod zemou, kde ostatné metódy nie sú také spoľahlivé.

Cena lokalizácie úniku vody závisí od viacerých faktorov a presne ju vieme určiť až po obhliadke miesta. Vplýva na ňu množstvo faktorov od typu a rozsahu poruchy, cez metódu lokalizácie, až po prípadne použitý materiál. Vo „vodárčine“ sme ako doma – u nás máte garanciu maximálnej kvality – a dobrú cenu ako bonus.

You Might Also Like